Sinds 1 december 2014 zijn de trainingen voor het kassasysteem en

'Goed Bezig' niet meer voor het personeel van Zeeman beschikbaar.
Depuis le 1er décembre 2014, les formations pour le système de

caisse et 'RSE-Bien' ne sont plus disponibles pour le personnel de Zeeman.
Seit dem 01. Dezember 2014 sind die Schulungen für das Kassensystem und

'Gut beschäftigt' nicht mehr für das Personal von Zeeman verfügbar.